щастлива градина

Дестилиране
Биоземеделие
Компостиране

Дестилиране

 • Производство и търговия с етерични масла.
 • Проектиране и разработване на съоръжения за дестилиране на етерично-маслени култури – изцяло нови съоръжения или модернизиране и надграждане на съществуващи дестилерии.
 • Изработване на документация за технологията на процесите.
 • Пуск и обучение на работници.

Биоземеделие

 • Производство и търговия с биопродукция.
 • Консултации относно биологичното отглеждане на етерично-маслени култури.

Компостиране

 • Доставка на компосто-обръщаща машина, компостни покривала, измервателни инструменти за компост и бактерии за стартиране на процесите на компостиране(компост-стартер)
 • Посещение на място и консултиране при избор на подходящо компостно поле.
 • Подробно описание на технологичния процес.
 • Намиране на правилното съотношение на преработваните чрез компостиране налични суровини.
 • Допълнително консултиране при необходимост.

Пaртньорство с чужди фирми:


Турската фирма EYS Metal San. ve Tic. Ltd. . EYS Metal предлага пълен набор от машини и съоръжения за обслужване на отпадните продукти във високо технологичните животновъдни ферми. От скрепери до помпи и миксери, от сепариране до филтрация, контейнери за компостиране, цистерни за разпръскване на течната фракция след ферментиране, компосто-обръщащи машини, изстискващи машини, тороразхвърлящи ремаркета.

© 2016 - 2018 Всички права запазени