За нас

Фирма Щастлива градина се развива в три основни направления – дестилиране, компостиране и земеделие.

В направление дестилиране фирмата проектира и разработва съоръжения за дестилиране на етерично-маслени култури. Освен изграждане на изцяло нови съоръжения  реализираме проекти по модернизиране и надграждане на съществуващи такива, пуск и обучение на работници, изработваме документация за технологията на процесите.

Направление земеделие покрива амбициите ни по създаването на работеща биодинамична ферма. Започнахме с подновяването и връщането към плододаване на съществуваща орехова градина. Следващите планирани етапи са създаването на стадо овце от месодайна порода, билкова градина и оранжерии за зеленчуци. Обучението ни по биодинамично фермерство беше свързано с друг проект, по който работехме преди създаването на фирмата и голямото ни желание е опита и уменията, които натрупахме с времето, да се реализират в тази ферма.

В направление компостиране работим по метода на Контролираното микробиологично компостиране, при който готовият компост се получава до 6-8 седмици след стартиране на процесите в компостния куп, при стриктно спазване на технологията. Контролират се параметрите температура, въглероден диоксид и влажност във вътрешността на купа чрез разбъркване и добавяне на вода в точно определен момент. Чрез разбъркването се отделя излишната топлина и въглероден диоксид, внася се кислород и влага за важните аеробни микроорганизми, които реално извършват процеса на преобразуване на изходните материали в качествен компост. В зависимост от наличните материали може да се направят различни „рецепти“ за компоста.

В търсенето на подходяща компосто-обръщаща машина се спряхме на тази на турската фирма EYS Metal San. ve Tic. Ltd заради най-доброто съотношение цена-качество от наличните на пазара. В процеса на съвместна работа открихме отлични партньори от турска страна и от тази година представяме тяхната продукция в България.

© 2016 - 2018 Всички права запазени